OVER ONS

Het gaat om méér dan het technisch oplossen van financiële kwesties

MEET THE TEAM

Uw family office

Wij zijn een gespecialiseerd en onafhankelijk multi family office, voor vermogende cliënten in heel Nederland. Tot onze cliënten rekenen wij privépersonen en families, met aan deze personen gelieerde holding- en investeringsvennootschappen.

Onze kennis en ervaring zetten wij in om de CEO of directeur-grootaandeelhouder nauwgezet en persoonlijk te ontzorgen, zodat deze zich volop kan richten op succesvol ondernemen en het gezin.

Discretie en reflectie
Wij zien ons werk als een bijzondere rol, die naast inhoudelijk adviseren ook gaat om het bouwen en onderhouden van een vertrouwensband. Wij weten uit ervaring dat onze klanten naast deskundig advies en regelkracht, ook behoefte hebben aan discretie, een luisterend oor en reflectie. Juist bij familiebedrijven gaat het om méér dan het technisch oplossen van financiële kwesties, omdat ook familierelaties en -waarden een grote rol spelen.

WIJ STAAN KLAAR VOOR U EN UW FAMILIE

Onze kennis en ervaring zetten wij
in om de CEO of DGA nauwgezet
en persoonlijk te ontzorgen

Evenwicht tussen de objectieve rol en de emoties
Arend & Markslag staat voor ontzorgen en een duurzame vertrouwensband. Dat wil overigens niet zeggen dat wij een exclusieve positie moeten innemen. Een CEO of directeur-grootaandeelhouder heeft meestal meerdere raadgevers om zich heen. En dat is nou juist wat een van de basiselementen is van een goede band: dat er vertrouwen is bij alle betrokkenen. Op die manier ontstaat er een evenwicht tussen de objectieve rol die moet worden vervuld en de emoties die daarbij horen.

GRAAG STELLEN WE ONS AAN U VOOR

Uw Chief Family Officers

Edmond van der Arend

Partner / founder
CONTACT

Benno Markslag

Partner / founder
CONTACT

Rutger van der Veer

Partner
CONTACT

Mark Fiselier

Partner Vastgoed
CONTACT

Tom

Richard

Rens

Monique

Mieke

Jordi

Ivo

Gabrielle

Fleur

Barry

Annemiek

Kirstie

Karin

Marcel

Mike-Jarno

Jesper

Natasja

Yvonne

Rens

Kevin

Claire

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS

Wij staan klaar voor u en uw familie

Heeft u behoefte aan inzicht en deskundig, onafhankelijk advies ten aanzien van uw bedrijf en vermogen? Met een persoonlijk en betrouwbaar aanspreekpunt? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.