Q&A

Veel gestelde vragen
en antwoorden

Vanuit de gesprekken met onze klanten hebben we de veelgestelde vragen verzameld. Hiermee heeft u een breed beeld van de kracht van onze dienstverlening. Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem gerust contact op.

Representatie en inzicht

Wat valt er allemaal onder representatie en inzicht?

De kern van onze dienstverlening draait om grip hebben, inzicht geven en representeren van u. In al onze diensten is dit de rode draad. Wij zetten als het ware uw pet op en handelen en vertegenwoordigen u op de manier zoals bij uw wensen en doelen past. Toch schromen wij niet om ook u te adviseren en mogelijk te behoeden voor een verkeerde keuze. Wij sparren graag met u en houden u waar nodig een spiegel voor.

Ik heb al een juridisch adviseur, hoe werken jullie dan samen?

Wij vertegenwoordigen u en werken samen vanuit hetzelfde belang, uw juridisch adviseur is specialist en wij zijn de regisseur.

Over een jaar of vijf denk ik eraan toe te zijn om mijn bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Wanneer moet ik gaan starten met de voorbereiding en wat komt hierbij kijken?

Vaak speelt er een lange voorbereiding, dikwijls begeleid door uw vaste accountant of adviseur. Bij Arend & Markslag begeleiden wij de ondernemer niet alleen op financieel en fiscaal gebied, maar wij kijken ook verder vooruit. Met een toekomstbestendig plan werken wij aan het beheer van uw kapitaal na de overdracht. Erg belangrijk zijn daarbij ook uw persoonlijke wensen, ook daarbij begeleiden en adviseren wij u graag .

Niet iedereen benadert mij met zuivere bedoelingen. Soms wordt er op brutale of onfatsoenlijke manier gevist naar een financiële bijdrage. Hoe kan ik dit voorkomen?

Voor veel van onze klanten vormen wij een filter, zie ons als de buffer tussen de buitenwereld en u. Zo voorkomen wij samen dat mensen met minder goede bedoelingen te dicht bij u kunnen komen.

Family Governance en Family Officer

Hoe kan ik mijn kinderen betrekken bij het familiebedrijf op een manier die bij ieders individuele wensen past?

Om uw familiestructuur goed in kaart te brengen hebben wij informatie van u en uw kinderen nodig. Daarmee kunnen wij u onafhankelijk adviseren, met uw wensen en doelstelling en die van uw kinderen als uitgangspunt. Ook het beheren en bewaken van een eenmaal opgezette familiestructuur is ons specialisme. Uiteraard is het ook mogelijk om de structuur aan te passen als de situatie verandert.

Binnen onze familie moeten we samen beslissen, maar wij zitten niet altijd op een lijn. Hoe gaan jullie hiermee om?

Wij handelen altijd vanuit het overkoepelend belang van uw bedrijven en familiekapitaal. Neutraal en onafhankelijk. Het menselijke houden wij hierbij in het oog, tenslotte moet u wel met elkaar verder. Soms zetten wij hierbij onze coaching of mediation vaardigheden in.

Jullie dienstverlening gaat heel ver, verder dan een accountant of fiscalist. Jullie weten alles van een ondernemer, waar ligt de grens?

Integriteit en vertrouwen is in onze dienstverlening het belangrijkste. Inderdaad gaat de service ver, maar de grens ligt bij onze core business: adviseren van ondernemers met betrekking tot hun familiebedrijven en het beheer daarvan.

Begeleiding bij investeringen en beleggingen

Mijn investeringen zitten volop in de ’oude’ economie. Ik wil hier graag verandering in doorvoeren, maar heb hier hulp bij nodig. Kan ik daarvoor bij Arend & Markslag terecht?

Zeker, wij merken steeds vaker dat er vraag is naar investeringen die passen bij de huidige tijdgeest. Investeringen in zonneparken in plaats van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Wij bespreken uw wensen en doelstellingen en adviseren en begeleiden u ook in het tijdspad en de te nemen stappen.

Regelmatig spreek ik jonge gedreven ondernemers, waarbij ik soms zo’n goed gevoel heb dat ik wil investeren in hun bedrijf. Persoonlijk contact en mijn onderbuikgevoel blijken hierbij tot nu toe goede raadgevers. Maar kan ik jullie inschakelen voor diepgaander onderzoek?

Ja, wij werken daarbij vanuit uw belang en kunnen bijvoorbeeld een due diligence onderzoek doen. Daarbij kijken wij ook verder dan alleen de zakelijke kant. Wij doen ook gedegen onderzoek naar de spreekwoordelijke ‘vent achter de tent’.

Financieel beheer van het vermogen

Het sorteren en selecteren van mijn dagelijkse stroom post is veel werk, toch wil ik wel graag zien wat wel belangrijk is. Hoe kunnen jullie mij daarin ontzorgen?

Wij richten dit precies zo in als u wenst. Wij kunnen al uw (digitale en papieren) post verzamelen, overzichtelijk aanbieden en digitaal beheren. Het afhandelen van administratieve werkzaamheden valt daar uiteraard ook onder. Via een beveiligd digitaal dossier kunt u altijd en overal gestructureerd terugvinden wat u nodig heeft.

Heb ik een vaste contactpersoon bij Arend & Markslag?

Ja, u heeft altijd een vast contactpersoon en aanspreekpunt. Wel zijn ook andere collega’s in uw team op de hoogte en kunnen zij te allen tijde bijspringen. Onze kennis en informatie delen wij uiteraard alleen intern en op veilige en integere wijze.

Mijn dagelijkse betalingsverkeer hoef ik niet zelf te doen. Voor grote uitgaven wil ik echter wel de touwtjes in handen houden, hoe wordt dit georganiseerd?

Wij werken met een transparant, inzichtelijk en veilig systeem. Via mandaten wordt afgesproken welke soort betalingen en tot welk bedrag u de touwtjes uit handen geeft. Zo heeft u zelf de regie.

Vastgoedmanagement

Graag zou ik het beheer van mijn vastgoed willen uitbesteden. Kan dit bij jullie?

Ja, dit is bij ons mogelijk. Wij verzorgen zowel het financieel, administratief en juridisch beheer, net als het commercieel en technisch beheer. Met onze uitgebreide dienstverlening kunnen wij u op het totale vlak van vastgoedbeheer ontzorgen.

Mijn vastgoedportefeuille mag omvangrijker en gevarieerder worden. Ik heb nu veel beleggingen in het particuliere segment en wil uitbreiden met bedrijfspanden. Hoe pak ik dat aan?

Samen met u brengen wij uw doel in kaart, wij analyseren uw huidige portefeuille en berekenen het rendement van uw huidige en mogelijk toekomstige vastgoed vanuit diverse scenario’s. Zo kunt u op basis van een goed onderbouwd advies de juiste beslissingen nemen.