AREND & MARKSLAG

Dit kunnen wij voor u
betekenen

WIJ STAAN KLAAR VOOR U EN UW FAMILIE

Onze specialismen

Wat is nodig om uw familiebedrijf toekomstbestendig te laten groeien? Dat zijn diensten die de dagelijkse basis vormen van uw beleggings- en investeringsstructuren. Aangevuld met diverse andere disciplines. Uw chief family officer voert regie en regelt de uitvoering in samenspraak met u en andere specialisten, zoals vermogensbeheerders, fiscalisten, accountants en notarissen.

Representatie
en inzicht

Het begint bij het geven van inzicht. Dit is de basis van onze dienstverlening, daarmee bedoelen wij dat representatie en inzicht is verweven in onze andere specialismen. Kortgezegd houdt deze dienst in dat we u vertegenwoordigen en u voorzien van inzicht. Zo kunnen wij namens u aandeelhoudersvergaderingen bijwonen, of de meerjarenonderhoudsplannen van uw vastgoed bewaken. Ook kunnen we aanspreekpunt zijn voor huurders of uw vermogensbeheerder. Uiteraard vanuit uw doel en visie, die wij vooraf gezamenlijk vaststellen. Waar nodig ondersteunen wij bij de selectie van specialisten zoals advocaten, notarissen of fiscalisten. Wij voorzien u daarbij te allen tijde van het juiste inzicht om de beste beslissingen te kunnen nemen.

 • Inzicht, rapportage en duiding
 • Met periodieke rapportages en duidelijke toelichting heeft u doorlopend inzicht.
 • Vertegenwoordiging
 • Wij vertegenwoordigen u bij besprekingen met andere partijen zoals fiscalisten, juristen, banken en andere specialisten.
 • Corporate finance
 • Wij bewaken de doelstellingen die bijdragen aan de waarde van de onderneming(en).
 • Vastgoedmanagement
 • We managen uw vastgoed zo optimaal mogelijk en voeren regie, zodat u zo volledig mogelijk wordt ontzorgd.

Family Governance
en Family Officer

Ontzorgen van u, uw familie en uw bedrijven in de volle breedte, dat doen wij het liefst. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan uw familiestructuur, indien gewenst rekening houdend met een generatiewissel. Na het ontwerpen is het onze taak dit te bewaken. Wij kunnen een veilig filter zijn voor contacten richting u of ingezet worden als mediator. Deze veelzijdige rol zit in ons DNA. Sparren met u en uw familie? Graag. Daag ons uit met uw vraagstuk, wij krijgen er energie van!

 • Sparring partner
 • Wij nemen de tijd, houden persoonlijk contact en gaan ook lastige onderwerpen niet uit de weg. Uiteraard met oog voor uw doelen.
 • Familiestructuren ontwerpen
 • Wij ontwerpen samen met u de beste structuur voor de lange termijn continu├»teit van uw familiebedrijf en de harmonie in de familie.
 • Generatiewissel
 • Wij brengen samen met u doelstellingen in kaart, stellen een lange termijn plan op en leiden de opvolging in goede banen.
 • Estate planning (fiscaal)
 • Wij houden uw toekomstige nalatenschap zo optimaal mogelijk in stand en zorgen ervoor dat alles goed wordt geregeld als het zover is.
 • Mediation
 • In de breedste zin kunt u ons inzetten voor mediation, zowel binnen familiaire als in zakelijke omstandigheden.


Begeleiding bij investeringen en beleggingen

Op basis van de gestelde lange termijn doelen ondersteunen wij bij passende investeringen en beleggingen. Al in een verkennende fase kunnen wij aanwezig zijn bij gesprekken en wij begeleiden het proces tot en met het maken van de deal, waarbij wij de voorwaarden van de deal vastleggen in een letter of intent. Wij begeleiden het analyseren en doorlichten van de organisatie en de cijfers. Ook stellen wij de juridische koopovereenkomst op. Na aankoop kunt u onze expertise inzetten voor het bewaken van de uitvoering van de gemaakte afspraken. Wij werken hierbij samen met juristen en andere specialisten.

 • Vertaalslag
 • Op basis van uw wensen vertalen wij de concrete plannen naar acties.
 • Letter of intent
 • Van het voorbereidende werk voor investeringen en beleggingen tot het onderhandelingsproces inclusief vastleggen van de afspraken: wij doen het voor u of samen met u.
 • Due dilligence
 • Het boekenonderzoek dat plaatsvindt bij een bedrijfsovername verzorgen wij volledig voor u.
 • Closing
 • Wij stellen de juridische documenten op, waaronder de koopovereenkomst en overige contracten die nodig zijn voor een overname of investeringen, eventueel samen met juristen.
 • Post closing bewaking
 • Na de overname blijven wij betrokken en bewaken wij de naleving van overeengekomen afspraken. Hierbij kunt u denken aan naleving van de afgegeven bankgarantie op basis van de closing balans en het volgen van de afspraken in de earn out regeling op basis van de vendor loan.

Financieel beheer
van het vermogen

De basis van onze dienstverlening is volledig gericht op maximaal en nauwgezet ontzorgen. Doordat wij inzicht geven via de periodieke rapportages kunt u het loslaten, zonder overzicht te verliezen.

 • Dagelijkse verwerking administratie
 • Wij kunnen u werk uit handen nemen, zoveel als u wenst. Uiteraard heeft u doorlopend inzicht via transparante, veilige software.
 • Administratiebeheer vastgoed
 • Huurcontracten, inning van huur, contracten met betrekking tot onderhoud en alle administratieve afhandeling nemen wij u graag uit handen.
 • Jaarrekeningen, periodieke rapportages en fiscale aangiften
 • U kunt deze werkzaamheden door uw eigen accountant of door ons laten verzorgen.
 • Investment management
 • Wij geven u een periodiek inzicht op basis van kengetallen gekoppeld aan uw doelstellingen. Dit is uw persoonlijke dashboard om de vinger aan de pols te houden en tijdig bij te sturen.

Vastgoedmanagement

Uw vastgoed is bij ons in goede handen. Wij kunnen u volledig ontzorgen door alle facilitaire en administratieve werkzaamheden voor u te verrichten. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van huurcontracten, het plannen van regulier onderhoud of het bewaken van de debiteuren. Uw vastgoed dient ook rondom gebouwveiligheid uiteraard aan vele wetten en regels of aan de wensen van uw verzekering te voldoen. Deze houden wij voor u in de gaten, ook wanneer de huurder contractueel verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud of een inspectie. Zo weet u zeker dat u als eindverantwoordelijke aan uw verplichtingen voldoet.

 • Financieel beheer
 • Wij verzorgen alle administratieve afhandelingen, zoals debiteurenbewaking, huurcontracten, inning van huur of contracten met betrekking tot onderhoud.
 • Gebouwenbeheer
 • Contracten afsluiten en facilitaire dienstverleners en andere partijen rondom het beheer van uw gebouwen aansturen.
 • Facility management
 • Het integraal managen van alle ondersteunende processen omtrent uw vastgoed.
 • Optimaliseren van uw vastgoedportefeuille
 • Wij helpen u bij het behalen van uw doelstellingen, zoals de transitie naar verduurzaming.